Content Tagged "maquina absurda"

16/12/2010: Grupo de desarrollo de herramientas

En aquesta sessió el grup es va a dedicar a finalitzar la construcció de la maquina. El grup es va…continue reading

02/12/2010: Grupo de desarrollo de herramientas

COS, ESPAI I HCI El grup es reuneix i cadascun presenta els resultat de les investigacions que va fer en…continue reading

grupo de desarrollo: la máquina del posible imposible

En el curso de las varias reuniones del grupo de desarrollo de herramientas y después de un largo brainstorming hemos…continue reading

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes