16/12/2010: Grupo de desarrollo de herramientas


En aquesta sessió el grup es va a dedicar a finalitzar la construcció de la maquina.

El grup es va dividir en tres comissions:

- la comissió “caixa” que es va ocupar de construir fisicament una caixa de fusta (amb fusta reciclada), proveïda de forats per a inserir les mans (forats que anessin suficientment separats entre SI de manera que una sola persona no pogués accedir a mes d’un alhora).

- la comissió circuit que es va ocupar de construir un suport més resistent pel circuit. El procés de passatge des de la protoboard al circuit fix es va fer utilitzant un model de circuit solt i que els diferents elements (botons, leds i resistències) van ser soldats entre si. Aquesta part del grup també es va ocupar de construir, a partir de material reciclat, els suports físics per als botons.

- la comissió disseny gràfic, que es va ocupar de la implementació de la gràfica dels textos en  Processing.

-la comissió so, que es va dedicar a implementar la sonorització de la maquina a través l’ús d’uns piesoelèctrics i un amplificador. De aquesta manera en el moment que algú inseria la mà en el forat la caixa hagués respondit amb una gamma de so produida per el error..

Es va decidir en fi de completar la maquina amb la inserció d’una mini-camera endins de la caixa per fi d’oferir una visió interna i enriquir l’exploració per part de l’usuari.

En aquesta sessió es va finalitzar per tant el procés de construcció de la “máquina del posible imposible” <


Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes